Имеет ли право человек отказаться от вакцинации (прививки)? (ukr)

Відповідно до ст. 284 Цивільного кодексу України, надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Також, згідно ст. 42 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування
визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науковобгрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.
Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб»,повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників.