Про споживче кредитування

15 листопада 2016 року Верховною Радою України було прийнято законопроект № 2455 про споживче кредитування.
На даний момент регулювання споживчого кредитування в Україні здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та постанови Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту».
Так, за твердженням авторів законопроекту, основною його метою є створення такого механізму споживчого кредитування, який забезпечить захист прав та законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців у цій сфері, створить належне конкурентне середовище на фінансовому ринку, підвищить рівень довіри населення до нього, забезпечить сприятливі умови для розвитку економіки України.
Крім цього, проект закону має на меті консолідувати чинні норми щодо споживчого кредиту в одному законодавчому акті та імплементувати Директиву ЄС 2008/48 про кредитні договори для споживачів.